(Medical) tapen en bandageren

Tapen
Met behulp van tape kan je gewrichten stabiliseren en / of ondersteunen en rek op spieren, pezen
ligamenten en andere weke delen verminderen. De tape gaat hierbij dienen als kunstmatige spier,
pees of gewrichtsband. Je maakt hierbij gebruik van kleefverbanden die niet elastisch zijn.

Bandageren
Bandageren is een methode om gekwetste structuren te fixeren en te ondersteunen. Je maakt hierbij
gebruik van zwachtels die variëren van licht elastisch tot zeer sterk elastisch, poreuze en niet poreuze
en wel of niet klevend.

Medical Taping Concept
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier
werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit
essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.De achtergrond gedachte is, dat spieren
niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en
lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala
van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in
hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op
deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling
van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen
van spieren.

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van
ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling
van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding,
bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Tape1 Tape2 Tape3 Tape4

Fysiotherapie