Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is gericht op het volgen van een sportspecifiek herstelprogramma. Na een blessure is het
voor een sporter niet voldoende als hij of zij hersteld is op "normaal" niveau. Er moet extra aandacht gegeven
worden aan de specifieke bewegingen en belasting die het sporten met zich mee brengt. Ook is het
belangrijk te kijken naar hoe herhaling van de blessure voorkomen kan worden. Naast fysiotherapeutische
begeleiding krijgen sporters daarom sportrevalidatie training gedurende hun herstel.

De trainingen worden indien nodig samengesteld in samenwerking met de sportarts. De sportarts zal dan
in samenwerking met de sportfysiotherapeut zonodig een sportrevalidatieprogramma opstellen.
De sportfysiotherapeut heeft kennis van sportaandoeningen en trainingsprincipes.
Hij is daarom bij uitstek geschikt om het herstelproces na een blessure te begeleiden.

Hoe werkt sportrevalidatie?
Eerst wordt een analyse gemaakt van het benodigde eindniveau van de sporter. Deze analyse kan
desgewenst gemaakt worden in samenwerking met de sportarts. Voor ieder niveau waarop gesport wordt
en voor ieder soort sport is de analyse uiteraard verschillend. Na de analyse start de training, waarbij alle
elementen (snelheid, kracht, uithoudingsvermogen en co├Ârdinatie) verantwoord worden opgebouwd.
Daarna begint de sportspecifieke training. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt naar het weer verantwoord
kunnen hervatten van de eigen sportactiviteiten. Uiteraard wordt de terugkeer naar trainingen en wedstrijden
nauwkeurig begeleid, waar nodig vindt overleg plaats met trainer of coach.

Fysiotherapie