Reglement

Algemeen:

 • Deelname aan  Fysiofitness dient voorafgegaan te worden door een intake, gezondheid- en fitheidtest.
 • De intake, gezondheid- en fitheidtest omvatten: de intake, meten van lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag, vetpercentage en BMI. De conditie en kracht worden getest waarna een persoonlijk programma wordt samengesteld afgestemd op de specifieke doelstelling.
 • Fysiofitness onder begeleiding houdt in dat u in een groep traint, waarbij u uw individueel programma afwerkt onder begeleiding van een fysiotherapeut (of een fysiotherapeut i.o.).
 • De trainingen vinden telkens plaats op vastgestelde tijden en duren een uur.
 • Lessen die uitvallen ten gevolge van feestdagen of vakantie van de deelnemer komen te vervallen.
 • Bij verhindering kunnen lestijden binnen dezelfde week in overleg verplaatst worden naar een andere tijd.
 • Om de vier maanden zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden waarbij de resultaten van de training getest en geëvalueerd worden.
 • Het abonnement is persoonsgebonden; het is niet toegestaan iemand anders te laten trainen op uw trainingssleutel.
 • Polarbandjes ten behoeve van hartslagregistratie mogen niet mee naar huis worden genomen.

Betaling:

 • Betaling van de intake, gezondheid- en fitheidtest, borstband en abonnement is eenmalig en geschiedt door middel van automatisch incasso.
 • De borg voor de “trainingssleutel” dient contant betaald te worden. U krijgt het borgbedrag terug wanneer de trainingssleutel weer onbeschadigd ingeleverd wordt bij beëindiging van uw abonnement.

Abonnement:

 • Het abonnement gaat in op de datum dat u zich inschrijft.
 • Abonnementen worden voor onbepaalde tijd afgesloten en hebben een opzegtermijn van 1 maand.
 • Aanpassing of beëindiging van het abonnement moet een maand vooraf schriftelijk worden ingediend.
 • Na beëindiging van het abonnement dient bij hervatting van de fysiofitness opnieuw een intake, gezondheid- en fitheidstest uitgevoerd te worden tegen de geldende tarieven.
 • Een formulier ten behoeve van het beëindigen van het abonnement wordt tijdens de inschrijving reeds meegegeven of kan bij uw trainer aangevraagd worden.
 • Alleen bij langdurige ziekte (met schrijven van fysiotherapeut of arts) of zwangerschap kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.

Hygiëne en verzorging:

 • U bent verplicht een handdoek en schone sportschoenen mee te nemen.
 • Schoenen die buiten gedragen zijn of niet geschikt zijn voor de Fysiofitness, worden niet toegelaten.
 • Wij verzoeken u na gebruik van apparatuur telkens de handgrepen en zittingen van de toestellen schoon te maken.
 • Wij adviseren u een bidon mee te nemen zodat u tijdens de training regelmatig kunt drinken.
 • Kleedkamers en douches dienen netjes achtergelaten te worden.

Verklaring:

 • Het lid verklaart hierbij dat hij/ zij de Fysiofitness uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten voor enig letsel geheel door hem/ haar worden gedragen. Medewerkers van Fysiofitness kunnen nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers.
 • Indien de deelnemer zich niet aan het reglement houdt, heeft Fysiotherapie van den Schoor- de Maat de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Fysiotherapie van den Schoor - de Maat behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen, groepen te wijzigen en tijden van groepen te veranderen. De deelnemer heeft in die situatie het recht om de overeenkomst binnen een maand na wijziging op te zeggen.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van “Fysiotherapie van den Schoor - de Maat”.