Missie en strategie

Het omlaag brengen van het ziekteverzuim en van arbeidsongeschiktheid van werknemers met
gezondheidsklachten van het bewegingsapparaat, door middel van een (vroege) diagnostiek
naar werk en ADL en een interventietraject op maat.