McKenzie MDT

Wat is McKenzie MDT?

McKenzie MDT is de afkorting van McKenzie Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een 
onderzoek- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat met 
m.n. uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen.  
Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar
ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk
afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De opleiding 
McKenzie MDT duurt 2 jaar en wordt afgesloten met een theoretische en praktisch examen.

Wat gebeurt er tijdens het McKenzie MDT onderzoek?
Tijdens de eerste zitting vindt er een vraaggesprek plaats, waarna er een houding- en
bewegingsonderzoek volgt. Er wordt gekeken of uw klachten geschikt zijn voor behandeling
(mechanisch zijn) en hoe door herhaalde bewegingen of houdingen uw symptomen beïnvloed worden.
Er zijn sterke aanwijzingen dat uw klachten mechanisch zijn als ze: 1) wisselen van plaats en/of
intensiteit ; 2) positief of negatief reageren op bewegingen en houdingen zoals: staan, lopen, zitten,
bukken, tillen, etc.  Op basis van deze gegevens wordt er een oefenprogramma opgesteld waarmee
u aan de slag gaat.

Hoe helpt de McKenzie MDT therapeut?
In de filosofie van McKenzie MDT is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een McKenzie MDT
therapeut is daarom in de eerste plaats een adviseur. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt
gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een
eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer).
Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt, dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is,
zal de therapeut zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Wat zijn de voordelen van McKenzie MDT?

 • U krijgt duidelijke uitleg over de oorzaak van uw klachten.
 •  U oefent zelf, effectief en doelgericht. Hierdoor heeft u dagelijks therapie! Uw genezing verloopt
  optimaal snel bij zo weinig mogelijk behandelingen. Ook klachten die met andere therapieën niet
  (meer) te beïnvloeden zijn kunnen zo genezen.
 • U blijft zo veel als mogelijk onafhankelijk van de therapeut en/of zijn apparatuur.
 • De kosten blijven beperkt.
 • U wordt geleerd hoe u een recidief van klachten kunt voorkomen. Daarmee voorkomt u tevens
  verdere verergering of aanhouden van uw klacht in de toekomst.
 • U heeft snel duidelijkheid of uw klachten mechanisch gunstig te beïnvloeden zijn.
 • U wordt niet onnodig lang behandeld.

Wordt McKenzie MDT door uw zorgverzekeraar vergoed?
De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.
Voor informatie kunt u bellen en vragen naar Ester Swillens 0475-491876 of 077-4662512

Bron: Website McKenzie Benelux

Fysiotherapie