Manuele therapie

  Wat is Manuele Therapie

  Een Manueel therapeut is een gespecialiseerd  fysiotherapeut op gebied van het functioneren van
  spieren en gewrichten. Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van
  de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de
  manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
  De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de
  bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut
  bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
  Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor
  manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij na acht jaar studie extra kennis opgedaan van de
  bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn
  gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten
  te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

  Demanueel

  Wanneer naar een manueel therapeut

  Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.
  De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten
  functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.
  Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.
 •  
  Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht
  verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de
  verdere behandeling.

  Werkwijze manueel therapeut

   

   

  Intake: snel duidelijkheid
  Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en
  een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten;
  bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk
  onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten
  onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt
  beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de
  manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen
  na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

  Behandeling: effectieve therapie
  De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden
  toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren.
  De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname
  van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede
  instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

  Wat is de definitie van een manipulatie ?
  De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low
  trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een
  “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u
  fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en
  behandelvoorstel.

  De ‘ hoorbare klik’  kan optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een
  hoorbare klik kan niet als  een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan
  ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn.
  "rechtzetten" door “kraken” wat vaker wordt beweerd.

Fysiotherapie