5 sterren praktijk 5 sterren praktijk Combined Quality Care (CQC)

Sporten is gezond, er wordt steeds meer geïnitieerd om mensen in beweging te krijgen. Mensen die sporten kunnen ook worden geconfronteerd met sportblessures. Wist u dat er meer dan 1,4 miljoen sportblessures worden behandeld in Nederland?. Bij het ontstaan van een blessure op het sportveld is  het van belang dat er snel en adequaat wordt gehandeld.

Graag brengen wij bij u onder de aandacht dat het Laurentius Ziekenhuis Maatschap Orthopedie en geclassificeerde fysiotherapie praktijken in Roermond en omgeving  een samenwerkings-verband zijn aangegaan met Combined Quality Care.

Wat  is Combined Quality Care ?
Combined Quality Care is een totaal behandelconcept voor de patiënt, met als doel om het herstel van zijn/haar knieblessure op een optimaal niveau zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De orthopedisch chirurg en (sport)fysiotherapeut werken daarbij nauw samen. Doordat beiden onderling met elkaar overleggen, kan de behandeling snel en zorgvuldig plaatsvinden. De patiënt heeft gedurende het gehele traject inzage in de voortgang van zijn/haar behandeling. Via een beveiligde internetomgeving kan hij/zij met een persoonlijke inlogcode de (meet)gegevens inzien.

Voordelen van  Combined Quality Care
Combined Quality Care biedt u objectieve en wetenschappelijk onderbouwde hoogwaardige patiëntenzorg.

  • De orthopedisch specialist heeft veel expertise in het opereren en behandelen van de knieblessure.
  • De gespecialiseerde (sport)fysiotherapeut voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden door Combined Quality Care en heeft dan ook veel deskundigheid in de voor- en nabehandeling van de blessure.
  • Door de ervaring van deze professionals en de optimale onderlinge samenwerking is er minder kans op onbedoelde bijwerkingen rondom een eventuele operatie en behandeling.
  • Door een intensieve samenwerking tussen de zorgverleners wordt de behandeling sneller aangeboden. De patiënt keert eerder terug op het sportveld en/of de werkvloer.
  • In het Combined Quality Care programma worden bovendien, na het behandeltraject, periodiek controles uitgevoerd om het resultaat op langere termijn te bewaken.
  • De aangeboden zorg is veilig, objectief en inzichtelijk.
  • De toegepaste testen zijn wetenschappelijk onderbouwd en de resultaten worden aan de door Combined Quality Care vastgestelde normen getoetst.
  • De anonieme resultaten van alle behandelde patiënten worden afgezet tegen de landelijke norm, wat resulteert in een nog betere behandeling.

 Wat kunt u doen als sportvereniging?
Hierbij ingesloten treft u een overzicht aan van praktijken die zijn aangesloten bij Combined Quality Care, Wij stellen het op prijs als u deze zichtbaar neerlegt bij uw sportclub, zodat bij voorkomende gevallen betrokkenen zelf contact kunnen opnemen met ondergetekende of met een van de aangesloten fysiotherapeuten.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website :
www.combinedqualitycare.nl

CQC

Fysiotherapie