Klachtenregeling intern

De patiënt bespreekt zijn klacht met de fysiotherapeut. Indien de patiënt dit niet wil, kan hij / zij zich richten tot één van de praktijkhouders.
Deze organiseert dan een gesprek tussen patiënt, praktijkhouder en/of fysiotherapeut.

Klachten over de behandeling, service of praktijk die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd.

De fysiotherapeut registreert de ontvangen klacht op het klachtenformulier en meld de klacht bij een praktijkhouder.

De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd. De praktijkhouder bewaart de klachtenformulieren in de map met klachtenformulieren.

De praktijkhouder bewaakt alle acties ter oplossing van de klacht. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.

De status en de voortgang van de klachten is onderdeel van het praktijkoverleg.

Indien de patiënt niet tevreden is met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kan hij een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Zie voor meer informatie hierover de website of raadpleeg de aanwezige brochures.

De praktijkhouder stelt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als:

  • de externe klachtencommissie wordt ingeschakeld
  • de patiënt vraagt om een schadevergoeding.