Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek
en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings-
en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben
nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Omdat bij elke leeftijd
bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind vertraagd of
afwijkend is. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het
zelfbeeld van het kind en daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de
ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend is.


Kinderfysio

Wat doet de kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen van 0-16 jaar. Wanneer een kind is doorverwezen
naar een kinderfysiotherapeut, gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo
compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het motorisch niveau te krijgen. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten
stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische
en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in
bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

kinderfysio_01
kinderfysio_02
kinderfysio_03
kinderfysio_04
kinderfysio_05
kinderfysio_06


De werkzaamheden van de kinderfysiotherapeut liggen voornamelijk op het gebied van onderzoek,
behandeling en begeleiding van kinderen met een motorische achterstand. Dit kunnen problemen zijn
met de fijne motoriek wat bijvoorbeeld tot schrijfproblemen kan leiden, of problemen met de grove
motoriek waardoor kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met de balans en balvaardigheid. Opvallend
kan dan zijn: veel vallen, houterige bewegingen, niet stil kunnen zitten, faalangst, een slechte of slappe
lichaamshouding, of niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles. Ook doet de kinderfysiotherapeut
veel aan "vroegdiagnostiek" bij zuigelingen, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische
ontwikkeling, aangeboren afwijkingen en een ontwikkelingsachterstand aan het licht kunnen komen.
Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan de ouders.
De duur van de behandelperiode kan sterk verschillen. Soms is een advies  voldoende zoals een
houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen duurt
de behandelperiode  meestal langere tijd.

Verwijzing
Ouders/verzorgers, Consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en docenten hebben een belangrijke signalerende taak.
Via de huisarts of een specialist kan het kind naar een kinderfysiotherapeut verwezen worden.
Daarnaast is de kinderfysiotherapie ook direct toegankelijk. Dit betekend dat u ook zonder een verwijsbrief van een
arts bij de Kinderfysiotherapeut terecht  kunt. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar mits de
behandeling gegeven wordt door een geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande organisaties.

Stichting Wiegedood
Balans digitaal
Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie
Centrum Autisme
BOSK (Vereniging van mensen met een lichamelijk handicap)
Kinderneurologie
Kinderorthopedie
NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)

Fysiotherapie