Interventies

De inventarisatie van risicofactoren of probleemanalyse vindt plaats door middel van:

 • gesprekken
 • vragenlijsten
 • observaties (evt. video-opnamen) 
 • onderzoeken fysieke belasting, bijv. werkplekonderzoek

 
De aanpak van de knelpunten c.q. risicofactoren kan onder andere bestaan uit:

 • lezingen c.q. presentaties
 • workshops
 • praktijktrainingen: o.a. het trainen van tilvaardigheden in allerlei omstandigheden,
  het aanleren van ergonomisch verantwoorden (werk)houdingen
 • videoanalyse
 • individuele re-integratietrajecten
 • behandelingen op fysiek vlak


afgestemd op uw bedrijf, uw specifieke werkomstandigheden en aanwezige risicofactoren.