Inbakeren


Wat is inbakeren?

Bij het inbakeren wordt een kind dat te slapen wordt gelegd, door een of twee doeken van schouders tot tenen zodanig begrensd, dat zijn lichaamsbewegingen worden beperkt. Het onwillekeurig gemaai van armen en benen wordt bij de grens van de doeken gestopt. De voortdurende zelfstimulering door deze bewegingen, waardoor het kind zichzelf uit de slaap houdt, wordt hierdoor tegengegaan. Het kind kan zich nu gemakkelijker aan de slaap overgeven.

Waarom inbakeren?
Steeds vaker vertonen jongere kinderen tekenen van oververmoeidheid en jengelgedrag. De leeftijd van drie weken is niet uitzonderlijk. Vaak is dit het gevolg van een onregelmatig slaap- en drinkpatroon. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door het onvoldoende verstaan van de lichaamstaal van de pasgeborene, door het in bed “vrij” laten van het kind door losjes of niet onderstoppen van de deken, en door het achterwege laten van de slaapzak. Sommige kinderen kunnen goed met onregelmatigheid in slapen en drinken omgaan. Bij andere leidt dit tot oververmoeidheid en jengelgedrag. Menig kind vertoont overactief gedrag door onderliggende vermoeidheid. Ze worden hongerig naar meer en lijken maar kort tevreden met iets te zijn. De verzorger onderkent niet dat er in feite meer van minder nodig is. Ongemerkt biedt hij een vermaakprogramma aan. En het kind wordt steeds in slaap geholpen in plaats van uit zichzelf in slaap te vallen.

Meer van minder. Wat wordt hiermee bedoeld? Er valt veel te zeggen over het meer van minder wat zintuigindrukken betreft. Denk hierbij aan alles waaraan vele kinderen worden blootgesteld: de (te) vele uitstapjes, het (vele) speelgoed, radio, televisie en dergelijke. Voor de zuigeling: langer en minder vaak slapen. En wat drinken betreft: minder vaak, maar meer per keer. Baby’s die in plaats van vijf keer tien keer aan de borst drinken. Ze doen vele hazenslaapjes van tien minuten in plaats van dat zij drie tot vier maal per dag twee of drie uur achtereen slapen. Voor zo’n meer van minder patroon zijn regelmaat en duidelijke structuur nodig. De R van Rust en Regelmaat uit de ouderwetse drie R’s, maar dan gehanteerd vanuit inzicht en niet vanuit traditie. Het inbakeren is in veel gevallen een probaat hulpmiddel gebleken om het tij te doen keren van onrust naar rust en regelmaat.

Bij het inbakeren bieden we het kind een liefdevolle begrenzing waardoor het bij zichzelf kan komen. We zeggen ermee ‘je mag loslaten, je hoeft even niet meer.’ Na het letterlijk naar binnen keren door de slaap, kan het uitgeruste kind zich weer vol overgave naar buiten richten. Door de begrenzing die het kind bij het inbakeren ondervindt, zal hij zich minder snel verliezen in de buitenwereld. Hij zal langer en aandachtiger met hetzelfde kunnen spelen zonder de ouder daarbij nodig te hebben. Wanneer we het inbakeren dan ook zien als begrenzing, staat het zeker niet op zichzelf. Het kan een fase bestrijken in een kinderleven, die op een andere wijze een vervolg behoeft. Zoals grenzen in het speelgoedaanbod en in wat wel en niet geoorloofd is. Grenzen op maat bieden het kind een vrijheid die hij aankan. Als deze grenzen consciëntieus en eenduidig worden aangeboden, geven zij het kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de wereld en in zichzelf.