Doelgroep

Bedrijven
Top Prevent richt zich in eerste instantie op organisaties en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf.
Aangezien de werk- en prestatiedruk tegenwoordig hoog is, zijn goede arbeidsomstandigheden,
werkplek, werkhoudingen, werkwijzen en tilvaardigheden belangrijke randvoorwaarden voor een
optimaal werkklimaat.
In vrijwel ieder bedrijf of organisatie komen lichamelijke klachten voor of worden bepaalde handelingen
als zwaar of minder prettig ervaren. Dit kan snel leiden tot ziekteverzuim. Ons expertisegebied is het
houding- en bewegingsapparaat. Top Prevent heeft als uitgangspunt het in een zo vroeg mogelijk stadium
detecteren van en ingrijpen in risicofactoren en dreigende gezondheidsklachten .
Het primaire aandachtspunt is preventie.

Particulieren
Naast de collectieve sector richt Top Prevent zich ook op mensen met bepaalde gezondheidsklachten zoals
rugklachten, nekpijn, schouderproblemen, RSI- klachten, etc. In deze tijd van bewegingsarmoede is
verantwoord bewegen een uitstekend "medicijn". Door een juiste manier van leven en bewegen kan men
immers beter functioneren en presteren. Bovendien kan men zich over het algemeen gezonder en fitter voelen.
Wij zijn geen sportschool, maar bieden de mogelijkheid om onder professionele begeleiding de algemene
fitheid en conditie op peil te brengen en/of een rugscholingsprogramma te volgen. Het gaat hierbij vooral om
mensen die zich in een reguliere sportschool minder op hun gemak voelen en behoefte hebben aan individuele
aanpak. Ieder individu wordt professioneel begeleid door fysiotherapeuten en/of bewegingswetenschappers
met een jarenlange kennis. Via een uitgebreide intake (bestaande uit een gesprek, een vragenlijst en
diverse tests) wordt een persoonlijk trainingsprogramma samengesteld.

Tenslotte is Top Prevent verbonden met meerdere fysiotherapie en manuele therapie praktijken.