COPD

Beweegprogramma COPD
Mensen met chronische luchtwegklachten (COPD) lopen grote kans in een neerwaartse spiraal terecht te
komen. Dat gebeurt als volgt. Doordat deze mensen COPD hebben, krijgen ze bij beweging of inspanning
meer last van benauwdheid. Daardoor gaan ze inspanning of beweging vermijden. Gevolg hiervan is dat ze
minder fit worden en het nog sneller benauwd krijgen.

Dit patroon moet worden doorbroken, want voor mensen met COPD is het extra belangrijk om te blijven
bewegen om het juist minder snel benauwd te krijgen en zich fit te blijven voelen. Bewegen geeft namelijk
meer lucht.

Voor mensen met matig COPD (Gold II) en ernstig COPD (Gold III en IV) zijn speciale beweegprogramma’s
ontwikkeld om de vicieuze cirkel te doorbereken. Bovendien kunnen deze beweegprogramma’s aangepast
worden aan de persoonlijke situatie.

Het beweegprogramma bestaat uit een aantal individuele lessen waarin U informatie krijgt over COPD en
ademhalingstechnieken leert. Aansluitend krijgt U trainingen, eerst individueel later in groepsverband.
Het beweegprogramma naar gezond bewegen bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Eerste gesprek en testen.

Wanneer U besloten hebt aan het beweegprogramma deel te nemen, ontvangt U een uitnodiging voor een
eerste gesprek. Tijdens dit gesprek brengt de fysiotherapeut het gezondheidsprobleem in kaart. Bij de
eerste vervolgafspraak meet de fysiotherapeut uw spierkracht en uithoudingsvermogen.

Stap 2: Het trainingstraject.

Indien nodig wordt er aandacht besteed aan het aanleren van een goede ademhalingstechniek, het
leren ontspannen en het hoesten en huffen. Daarna krijgt U het beweegprogramma aangeleerd.
Gedurende drie maanden traint U tweemaal per week één uur onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Trainingsdoel is de spierkracht en het uithoudingsvermogen verbeteren en werken uw persoonlijke doelen.
Daarna traint U drie maanden eenmaal per week gedurende een uur in groepsverband.

Stap 3: Dagelijks bewegen.

Tijdens het beweegprogramma leert U om zelfstandig en gezond te bewegen. Dit moet U na het
programma blijven doen. De fysiotherapeut geeft U tips zodat U dagelijks voldoende blijft bewegen.
Vergoeding:
Wanneer U bent doorverwezen door een longarts worden de kosten van het beweegprogramma voor
Gold III en Gold IV patiënten na de twintigste behandeling volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.
Voor Gold 1 en 2 patiënten bestaat de mogelijkheid dat een deel van de kosten vanuit de aanvullende
verzekering wordt betaald. Dit is het geval wanneer in de polis van de aanvullende verzekering een bedrag
voor het volgen van beweegprogramma's is opgenomen.

Fysiotherapie