PLUS KEURMERK

Beste mensen,

Onze belangrijkste doelen bij het fysiotherapeutisch handelen in onze praktijk zijn snelle cliëntenzorg en kwaliteit en deskundigheid. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk.

Op woensdag 16 november hebben we een hele dag een toetsing c.q. keuring gehad door een onafhankelijk auditbureau om onze kwaliteit inzichtelijk te maken.
Deze hebben we met glans doorstaan en we zijn er bijzonder trots op dat onze praktijk het PLUS KEURMERK behaald heeft.
Bij deze toetsing wordt gekeken naar veiligheid, hygiëne, scholing, privacy en of de geleverde zorg doelmatig en effectief is.

Zoals jullie weten wordt er met regelmaat door een extern bureau een KLANTTEVREDENHEIDSMETING gedaan via een anonieme vragenlijst. In 2015 hebben wij van onze patiënten gemiddeld een cijfer 8,7 gekregen waar we erg dankbaar voor zijn.
We blijven streven om de kwaliteit van handelen en de fysiotherapeutische zorg op een hoog niveau te houden.

Op beide kwalificaties zijn wij bijzonder trots!

groepsfoto